Voor je een bod doet, even dit

Wij merken dat er vaker kandidaat-kopers een bod op een woning uitbrengen onder de opschortende voorwaarden van een ‘gunstige bouwtechnische keuring‘. Dit is een zeer verstandige zet. In tegenstelling tot de clausule van de toekenning van een hypothecair krediet, heeft deze toevoeging sterke garanties voor jou als koper.

Onderstaande paragraaf kan je gebruiken (en aanpassen).

“Dit schriftelijk aankoopbod kan door de kandidaat-koper worden ontbonden indien uit een door een onafhankelijke expert opgesteld bouwkundig rapport blijkt dat de kosten voor direct noodzakelijke onderhoudswerken (uitgezonderd dakisolatie en vervanging centrale verwarmingsketel) meer bedragen dan €10.000 (tienduizend euro), of wanneer een bouwkundige keuring binnen 21 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst, buiten de schuld van de kandidaat-koper, niet mogelijk is. De verkoper verbindt zich ertoe de onafhankelijke expert vrije en veilige toegang te verlenen tot de volledige woning (inclusief de zolderverdieping). De kandidaat-koper dient het feit dat hij op grond van de bouwkundige keuring wil ontbinden schriftelijk te melden aan de verkoper binnen 21 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig rapport. De kosten van de bouwkundige keuring zijn voor rekening van de kandidaat-koper. De keuring wordt pas uitgevoerd nadat de verkoper het in dit document vernoemde aankoopbod heeft aanvaard.”

Een bouwtechnische / vastgoed keuring door Habit Assist

Brasschaat villa aankoop keuring

Keuring van villa te Brasschaat, waarbij de technische en de “detail” gebreken inzichtelijk zijn gemaakt voor de toekomstige eigenaars en de verkopende partij (particulieren verkoop). Toekomstige eigenaars partij zijn tot aankoop overgegaan.

Een vastgoedkeuring door Habit-Assist is een onafhankelijk vastgoed inspectie. Habit-Assist controleert woningen, bedrijfspanden of appartementen complexen op sterke en zwakke punten tot in de details!  Habit-Assist vastgoedkeuring heeft als doel om inzicht te verkrijgen in het achterstallig onderhoud en/of gebouwgebreken die een vastgoed met zich mee kan brengen.

Habit-Assist vastgoedkeuring rapportage geeft u inzicht in de technische staat van het te kopen vastgoed of uw eigen vastgoed. En geeft herstel kosten weer op kort en langer termijn.

Wilt u Habit-Assist inschakelen voor een vastgoedkeuring dient u eerst te beslissen of u een bestaande of nieuwe vastgoed wilt laten inspecteren en wat voor u de eisen zijn van een vastgoedkeuring. Uit ervaring weten wij dat deze eisen standaard in ons keuringen staan. Neem contact op voor vrijblijvende informatie…

 

Een bouwtechnische / vastgoed keuring door Habit Assist

Een schitterend pand gewaardeerd en gekeurd

Keuring van villa, waarbij de gebreken inzichtelijk zijn gemaakt voor de toekomstige eigenaars. Samen met de makelaar zijn zij tot een een gezamelijke lijst gekomen van de toekomstige (vijjarenplan) nodige verfrissingen.

Een vastgoedkeuring door Habit-Assist is een onafhankelijk vastgoed inspectie. Habit-Assist controleert woningen, bedrijfspanden of appartementen complexen op sterke en zwakke punten. Habit-Assist vastgoedkeuring heeft als doel om
inzicht te verkrijgen in het achterstallig onderhoud en/of gebouwgebreken die een vastgoed met zich mee kan brengen.

Habit-Assist vastgoedkeuring rapportage geeft u inzicht in de technische staat van het te kopen vastgoed of uw eigen vastgoed. En geeft indien gewenst herstel kosten weer op kort en langer termijn.

Wilt u Habit-Assist inschakelen voor een vastgoedkeuring dient u eerst te beslissen of u een bestaande of nieuwe vastgoed wilt laten inspecteren en wat u de eisen zijn van een vastgoedkeuring.

Om de juiste keurmeester vastgoedkeuring vast te stellen hebben wij voor u in het kort een aantal vastgoedkeuringen voor u uitgelegt, Heeft u uw vastgoedkeuring gevonden start dan een Gratis vastgoedkeuring vergelijk en vergelijk op prijs, certificeringen en klanten beoordelingen.

Een bouwtechnische / vastgoed keuring door Habit Assist

Keuring voor verkoop

Deze familie in Antwerpen heeft een woning laten inspecteren, en een keuringsrapport op laten maken. Dit naar volle tevredenheid.

een vastgoedkeuring door Habit-Assist is een onafhankelijk vastgoed inspectie. Habit-Assist controleert woningen, bedrijfspanden of appartementen complexen op sterke en zwakke punten. Habit-Assist vastgoedkeuring heeft als doel om
inzicht te verkrijgen in het achterstallig onderhoud en/of gebouwgebreken die een vastgoed met zich mee kan brengen.

Habit-Assist vastgoedkeuring rapportage geeft u inzicht in de technische staat van het te kopen vastgoed of uw eigen vastgoed. En geeft indien gewenst herstel kosten weer op kort en langer termijn.

Wilt u Habit-Assist inschakelen voor een vastgoedkeuring dient u eerst te beslissen of u een bestaande of nieuwe vastgoed wilt laten inspecteren en wat u de eisen zijn van een vastgoedkeuring.