Voor je een bod doet, even dit

Wij merken dat er vaker kandidaat-kopers een bod op een woning uitbrengen onder de opschortende voorwaarden van een ‘gunstige bouwtechnische keuring‘. Dit is een zeer verstandige zet. In tegenstelling tot de clausule van de toekenning van een hypothecair krediet, heeft deze toevoeging sterke garanties voor jou als koper.

Onderstaande paragraaf kan je gebruiken (en aanpassen).

“Dit schriftelijk aankoopbod kan door de kandidaat-koper worden ontbonden indien uit een door een onafhankelijke expert opgesteld bouwkundig rapport blijkt dat de kosten voor direct noodzakelijke onderhoudswerken (uitgezonderd dakisolatie en vervanging centrale verwarmingsketel) meer bedragen dan €10.000 (tienduizend euro), of wanneer een bouwkundige keuring binnen 21 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst, buiten de schuld van de kandidaat-koper, niet mogelijk is. De verkoper verbindt zich ertoe de onafhankelijke expert vrije en veilige toegang te verlenen tot de volledige woning (inclusief de zolderverdieping). De kandidaat-koper dient het feit dat hij op grond van de bouwkundige keuring wil ontbinden schriftelijk te melden aan de verkoper binnen 21 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst onder bijvoeging van het bouwkundig rapport. De kosten van de bouwkundige keuring zijn voor rekening van de kandidaat-koper. De keuring wordt pas uitgevoerd nadat de verkoper het in dit document vernoemde aankoopbod heeft aanvaard.”

Share

Comments are closed