Hoe ziet het keuringsdocument eruit?

Het document is een zeer gedetailleerd verslag van 6 bladzijden waarvan je een exemplaar ontvangt op het einde van het bezoek. In dit document staat een beschrijving per kamer, een globale inschatting en een kostenraming voor renovatie. Het is aan de hand van dit document datje de gesprekken met de verkoper kan sturen.

Share
Share