Waarom zou ik een vastgoedkeuring laten uitvoeren?

We geven je 5 goede redenen waarom je een vastgoedkeuring maar beter kan laten uitvoeren.

  1. Je hebt als koper een onderzoeksplicht. Lees hier het artikel van een advocaat.
  2. Je kan zo beter onderhandelen over de prijs.
  3. Je weet waar je voor komt te staan eens je het pand in eigendom hebt, zo minimaliseer je risico.
  4. Je kan een opschortende voorwaarden opnemen bij het uitbrengen van het bod.
  5. Je weet of de woning voldoet aan de hoge energienormen, en ook hoe deze zullen wegen op de waarde in de toekomst.

Wat is habit-assist?

Habit Assist is het idee van Daniel Heylen, die alle keuringen voor zijn rekening neemt. Habit Assist voert technische vastgoedkeuringen uit, zowel bij aankoop, als bij oplevering. Dit gaat van woningen tot bedrijfsgerichte panden.

Hoe ziet het keuringsdocument eruit?

Het document is een zeer gedetailleerd verslag van 6 bladzijden waarvan je een exemplaar ontvangt op het einde van het bezoek. In dit document staat een beschrijving per kamer, een globale inschatting en een kostenraming voor renovatie. Het is aan de hand van dit document datje de gesprekken met de verkoper kan sturen.