Wie gingen u voor?

Samen naar beter!

Doe ik het met of doe ik het zonder een vastgoedkeuring? Daniel Heylen geeft je enkele goede redenen om voor een vasgoedkeuring te kiezen. Daniel: “Mensen doen vaak een beroep op een vastgoedkeuring omdat ze zelf te emotioneel betrokken zijn bij een woning. Ze kunnen onvoldoende afstand nemen en redeneren daardoor niet objectief. Zien niet direct de verborgen gebreken.”

Andersom Wie een huis wil verkopen, weet dikwijls niet hoe hij de geebreken moet omschrijven.
“Daar komt nog bij dat je als verkoper een informatieplicht hebt. Je moet kunnen antwoorden op vragen van potentiële kopers. Daarom laten velen die taak liever over aan een makelaar.Samen met een vastgoedkeuring kan tot een correcte waardebepaling worden gekomen.